Tepelné čerpadlo VIVAX HPS-53CH155AERI/O3s R32

Vivax HPS-54CH160AERI/O4s R33 je pokročilé tepelné čerpadlo navrhnuté pre optimálne vykurovanie a chladenie. Využíva energiu z okolitého vzduchu efektívne, čím prispieva k úsporám energie a k udržateľnejšiemu prevádzkovaniu.

3225,00  bez DPH
3870,00  s DPH

Model čerpadla Vivax HPS-54CH165AERI/O5s R34 je vonkajšia jednotka s výkonmi 16,9 kW pre vykurovanie a 15,8 kW pre chladenie. Toto čerpadlo je ideálne pre moderné domácnosti, kde sa kladie dôraz na efektivitu a spoľahlivosť. Jeho funkčnosť zahŕňa získavanie tepla z okolia a jeho distribúciu do vykurovacích a chladiacich systémov. Pri prechode chladiacej kvapaliny cez expanzný ventil sa kvapalina mení na plyn. Tento plyn je následne spracovaný v kompresore, čo zvyšuje jeho teplotu a tlak. Nakoniec prechádza cez výmenník tepla, kde ohrieva vodu.

Klimatizácie  a tepelné čerpadlá
Klimatizácie VIVAX logo červené